Vývoj optického endoskopu

registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010281

Cílem projektu je vyvinout endoskop pro použití v oční chirurgii a tedy s minimálním průměrem části přístroje, která vstupuje do oka a zajistit co nejširší úhel zobracení vnitřní části oka v co možná nejvyšším rozlišení. Půjde o unikátní řešení, které nemá ve světě konkurenci. Bude se jednat o průmyslový výzkum a experimentální vývoj přenosu obrazu minimálními průřezy a projekt tedy odpovídá svým zaměřením programu Aplikace.
Hlavním cílem je vytvořit novou skupinu výrobků, které by umožnily využít existující laboratorní vybavení v elektronické části laboratoře speciálních motorů. Pomocí této technologie vyvinout a zavést do výroby přístroj, který doposud nemá konkurenci a dále rozvíjet uvedený výrobní program. Vyvinutý přístroj, optický endoskop by měl umožnit uživatelům chirurgické zákroky, které jsou buď velmi obtížné nebo zcela nemožné. Hlavním přínosem přístroje je schopnost zobrazovat části oka, které nejsou přístupné přes operační mikroskop. Výsledný produkt by byl distribuován pomocí renomovaného prodejce v daném oboru. Cílem projektu jsou 3 ks prototypů.
Na řešení tohoto projektu v celkové finanční výši 25.529.450,- Kč je poskytována dotace ve výši maximálně 16.417.989,29 Kč, od Evropské Unie, Evropským fondem pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost, prostřednictvím poskytovatele, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu.